Mucize Tedavi


http://www.perihanyilli.com/

Tıbbi literatür tartışmalarında astımlı kişilerde anormal veya disfonksiyonel / işlevsiz solunum paternlerin varlığına dikkat çekilmiştir.  Avustralyalı Doktor Dergisi'nin, İngiliz Tıp Dergisi / British Medical Journal’da yayımlanan “Astım ve hipervantilasyonu düşündüren anormal solunum semptomlarının kompleksi” başlıklı makalesinde (11. Mayıs, 2011) Dr. Buteyko’nun astımlı hastalardaki nefes tekniklerinin tedavi edici başarılarını açıklamıştır. Araştırmacılar, işlev göstermeyen solunum verilerimizin gösterdiği kadar yaygınsa; solunum yetersizliği için nefes fonksiyonlarının yeniden eğitilmesi astım hastalığı yönetiminin bir parçası olarak bilinmesi gerektiğini önermişlerdir.

Buteyko nefes tekniğinde iki klinik deneme aşağıdaki örneklerdeki gibidir.

Nefes Terapilerin, bağımsız denemelerle kanıtlanıp onaylandığının ve teröpotik değere sahip olduğu kabul edilmiştir. Astımda nefes tekniklerinin tıp literatüründe kabul edildiği ile ilgili klinik çalışmalardan  Mater Hastanesi, Brisbane (1995) çalışma özeti;

Çalışılan 39 denekle hedeflenen amaç; astım hastaları üzerinde Buteyko Solunum Yönteminin terapötik yararlarını değerlendirmektir. Araştırma, Avustralya Astım Vakıfları Birliği’nden tarafından bir hibe ile finanse edilerek ve Prof. Charles Mitcell tarafından yönetilmiştir. Astım vakfı tarafından yapılan tanıtımın ardından 175 denekle görüşülmüş ve taranmıştır. İhtiyaçları karşılayan 42 kişinin ilaç kullanımları ve astım satabilitesini belirlemek için terapötik süreç başlamasından önce izlenmiştir. Bu süre zarfında, kısa süreli ilaç aktarımına ihtiyaç duyulmayan üç denek çalışmadan çıkarılmıştır.
 39 hasta denemeye katılmış;
19’u Buteyko grubuna, 20’si kontrol grubuna tahsis edilmiştir. Katılımcılar rasgele seçimle her iki gruba ayrılmış;her iki grup arasında anlamlı bir ilaç ya da solunum yolu obstrüksiyonu farkı yoktur.

Arka plan
Gözlemciler katılımcıların hangi terapi ya da tedavinin uygulandığını bilmiyorlardı. Deneme sonuçları hedeflenirken katılımcılara Buteyko’dan hiç söz edilmemiş ve çalışmalar nefes teknikleri prosedürlerine uygun olarak öğretilmiştir. Nefes terapi uygulayıcısı, her hastaya ihtiyaç duyulduğunda takip edilmeleri için randevular vererek talimatlar vermiştir.
Kontrol grubuna, konvansiyonel karın solunum egzersizleri ve gevşeme teknikleri öğretilmiştir.
Her katılımcının kısa etkili rahatlatıcı ilaçlarını yalnızca gerektiği biçimde kullanmaları istenmiştir.
Üç ay sonra karşılaştırma ölçütü olarak; yaşam kalitesi, ruhsal durum, nefes alma, sosyal etkileşim ve başkaları için endişe dahil olmak üzere dört gösterge göz önünde bulundurulmuştur.

Üç Ay Sonunda Alınan Deneme Sonuçları
Buteyko Grubu

Güvenilirliğin kullanılmasında ortalama azalma:    %90
Steroid kullanımında ortalama azalma:%49
Günlük semptom skoru: %71

Kontrol Grubu

Güvenilirliğin kullanılmasında ortalama azalma:    %14. 78
Steroid kullanımında ortalama azalma:%0
Günlük semptom skoru: %14
Dakika hacmindeki değişiklikler

Buteyko Grubu

Deneme başlangıcında dakikada ortalama solunum hacmı:9. 6 litre
Üç ay sonra ortalama solunum hacmi: 14 litre

Kontrol grubu

Deneme başlangıcında dakikada ortalama solunum hacmı:14. 2 litre
Üç ay sonra ortalama solunum hacmi: 13. 3 litre

Sonuçlar:
Nefes terapi grubu ilaç tüketiminde ve streoid gereksiniminde önemli azalma yaşarken, yaşam kalitesinde de büyük bir iyileşme sağladı.
Kontrol grubu, hastane ve klinik ortamlardaki ilaç alımı tedavinin yanında geleneksel solunum egzersizleri de öğretilmesine rağmen yaşam kalitesinde çok az değişiklik gösterdi.

Solunum egzersizleri ile ortaya çıkan akciğer fonksiyonundaki değişiklikleri ölçmek için önleyici ilaçların sabit kalması gerekecektir. Önleyici ilaçların azaltılması genelde herhangi bir astım için akciğer fonksiyonunun azalmasına sebep olur.  Bu deneme sürecinde nefes teknikleri uygulanan grubun önleyici ilaçların azaltılmasında başarı sağlanmıştır ancak akciğer fonksiyonlarında herhangi bir işlevsizliğe, bozulmaya rastlanmamıştır. 12 hafta içinde, hastalar denemeden önceki ile benzer akciğer fonksiyon skorları üretebilir ancak ilacın yarısından daha azına ihtiyaç duyabilmektedirler.  Avustralya Doktor da yayımlanan bir makalenin başlığında “Doktorlar Buteyko’nun Başarısında Soluyor”  yazmaktadır.  Brisbane’deki Mater Hastanesi solunum hekimi 
Dr. Simon Bowler da “önemli değişiklikler beklemediğimiz için sonuçlar şaşırtıcıydı” sözleriyle başarıyı desteklemektedir.   
Referans Makale 
http://www.buteyko-heartofengland.net/content/buteyko_breathing_clinical_trials.asp

                 İletişim@Randevu 
            http://www.perihanyilli.com/
            pozitifid@gmail.com 
            gsm 0553 866 86 30

Perihan Yilli ile Psikolojik Danışmanlık; "Çocuk,yetişkin,çift ve aile danışmanlığı.Kişisel Gelişim  Danışmanlığı,Koçluk Hizmetleri"  
 Nefes Terapisti, Holoterapi, Reiki Nlp Uzmanı, Access Conciousness Bars                  Uygulamacısı Objektif Testler (zeka,kişilik,gelişim,beceri) Uygulama ve Raporlama      

Popüler Yayınlar