Öfke kontrol bozukluğu sebepleri nelerdir?


http://www.perihanyilli.com/


Öfke kontrolü nedir?
Kişinin öfkesini kontrol edebilmesidir, bunu ne kadar kontrol edebiliyorsak o kadar yönetebiliyoruz demektir.
Öfke kontrol edemediğimizde neler olur?
Öfkeyi kontrol edemediğimizde insan ilişkilerinde sorunlar yaşarız;  yakınlarımızı kaybeder ve onlarla sorunlar yaşarız bir biçimde de ilişkileri etkileyerek haklı olduğumuz halde haksız durumuna düşeriz. Öncelikle de "keskin sirkenin zararı kübünedir" deyişimizde ki gibi. Sayısız fizyolojik, fiziksel ve psikolojik semptomlar...

Öfkeyi kimler kontrol edemez?
Öfkeyi kimler kontrol edemez, sorusuna yanıtlar değişkendir. Bazı insanların kontrolde zorlandığını görürüz bunun yanında da zaman zaman her insanın öfke kontrolü bozulabilmektedir. Depresyon kaygı bozukluğu, kişinin olumsuz şartlarda bulunması ile öfkesini kontrol etmede sapmalar olabilmektedir.

 Öfkeyi kontrol edememe bir hastalık mıdır?
Uzun süreli deneyimleşmesi, bir hastalık olduğunu düşündürmektedir.  Kişi artık her şeye öfkelenmektedir, hiç bir şeye sakin kalamayan bir insan haline gelmiştir.
Yoksa günlük olaylar içinde hepimizin kontrol edemediği durumlar yaşaması olasıdır.

Öfke kontrol bozukluğu nedenleri
-          Biyolojik olarak; öfke kontrolü ön beyin bölgesi işlevidir. Bireylerin serotonin hormonunun çalışmasında problem olanlarda daha sık rastlanır.
-          Araştırmalar öfke ve saldırganlığın bazı psikolojik sorunlar, kişilik bozuklukları, genetik faktörlerin önemli derecede etkin olduğunu göstermektedir.
-          Öfke kontrolü çocuk yaşlarda başlar. Çocukluk dönemlerinde yanlış tutumlar, sosyal destek yokluğu, istismara uğrama, baskın anne-baba karakterleri ya da dayak atılan çocuklar saldırganlığı bir savunma bir çözüm yöntemi benimserler.
-          Anne baba arasında problem yaşanması, cinsel sorunları olması, taraflardan birinin pasif diğerinin aşırı baskınlığı, tutarsız davranışlar, uygun rol modeller olmaması
yoksulluk, iş kaybı, standartlarda ani değişimler çocuklarda  öfke kontrol mekanizmasını geli ştirir. Ayrıca televizyon ve bilgisayarlardaki şiddet içerikleri çocuklara model olabilmektedir.

 Öfkenizi neden kontrol edemeyiz?
Aslında kontrol etmek istemediğimiz için;  karşımızdaki insanı bastırmak için kontrol etmemeyi seçiyoruz! Öfkemizi göstermek istediğimiz zaman da kontrol etmede zorlanıyoruz.
Kimlere karşı öfkemizi kontrol edemiyoruz?
Kimlere karşı öfkemizi göstermek istiyoruz diye baktığımızda ise yakınlarımızı görüyoruz; annemiz, babamız, arkadaşımız, eşimiz, sevgilimiz, çocuğumuz.
Trafikte çok sıklıkla görüyoruz.  Ya çok yakınımıza ya da bir daha karşılaşma olasılığı düşük olan kişilere daha fazla olduğunu görüyoruz.
Öfkeyle birlikte düşüncelerimizde, davranışlarımızda, fizyolojik tepkilerde, duygularımızda değişik durumlar ortaya çıkar.
Düşüncelerde:  Reddedildiğini ya da engellendiğini duygularıyla yetersiz olduğunu düşünmek
Duygular: kızgınlık, bıkkınlık,nefret etme. . .
İletişim: sözlü ya da sözsüz beden diliyle verilen mesajlarla öfkenin iletilmesi; ses tonunda yükselme, bakışlarda çekinme ya da öfkeyle bakış, gibi.
Davranışlar:  ses tonunu yükselterek bağırmak, eşyalara zarar vermek, saldırgan tavırlar sergilemek
Fizyolojik tepkiler:  Strese bağlı nabız ve kan basıncı artışı, kalbin hızlı atması, ateş basması, nefes almada zorlanma, sık nefes alma özellikle üst göğüs nefesinde artış, baş, kas, sırt boyun ağrıların belirmesi gibi fiziksel tepkiler
Zihinsel tepkiler Konsantrasyon bozukluğu, performansta düşüş, unutkanlık, dikkat dağınıklığı
Davranışsal tepkiler Huzursuzluk, acelecilik, yerinde duramama,aşırı yemek ya da iştah kaybı, ilaç kullanımı, alkol gibi alışkanlıklar edinme.

Öfkenin ifade biçimleri nelerdir?
 1.Saldırgan davranışlar:  Öfke kontrolü en zor duygu biçimidir, aynı zamanda da bulaşıcı bir duygu halidir. 
 2. Bastırılmış davranışlar: Öfkenin bastırılması da ifade güçlüğü durumudur. Sanki hiç kızmıyormuş gibi durarak sakin kalmaya zorlanmak, tıkanmalara yol açarak  fizyolojik ve psikolojik  hasarlara  sebep olacaktır . 
 3. Kontrol edebilme:  Öfke olağan bir duygu durumudur, zaman zaman her birey yaşar. Ben hiçbir şeyde öfkeleniyorum demek bazen kaçış yolu da olabilmektedir. Ancak önemli olan bunu kontrol altına alarak yönetebilme becerisidir.  

Bazı beyin ya da psikolojik hastalıklar ve kişilik bozukluklar da öfke kontrol bozukluğuna sebep olabilmektedir sebep olabilmektedir
-        Bipolar bozukluk iki ayrı durumla karakterize olan bir ruhsal hastalıktır. Yatışma (mani) - Alevlenme: duygu durumda yükselme, coşku, taşkınlık dönemlerinde öfke patlamaları ve saldırma eğilimlerde yükselmeler yaşanır.
-  Antisosyal kişilik bozukluğu yaşayanlar asabidir, endişelidir, sıkça kavgaya karışma, öfke patlamalarıyla saldırganlaşmayla şiddete başvurma biçimiyle kendini gösterir. Çocukluk ve ergenlik döneminde başlayarak erişkinlikte de devam eden bu durumu yaşayan bireyler kural hak ve adalet tanımazlar, olumsuz davranışlardan haz alma,  ani tepkisel davranış ve öfke üst seviyededir.
    Epilepsi de hastalık semptomları bazı bireylerde öfke nöbetleriyle kendini gösterebilmektedir.Bu grup kişiler nörolojik takikpte olmayanlarda rastlanır,bir durumdur. Örneğin; bazı epilepsi türleri bayılma nöbetiyle değil öfke patlamasıyla seyredebilmektedir. Kişi öfke durumuyla kendini kaybeder ve kendine geldiğinde “o anda filmin koptuğunu vurma - kırma dahil hiçbir şeyin, hatırlanmadığını ve üzülerek pişman olduklarını ifade ederler.  
-   Madde bağımlılıkları, alkol ve uyuşturucu alımı da etken maddeler sebebiyle öfke ve şiddet davranışının temel nedenlerinden önemli biridir.
-          Depresyon hastalarında öfke atakları izlenebilmektedir.
-        Mükemmeliyetçilerde kendilerine hata yapmada düşük 
    tolerans gösterirler. Bu da onlarda savunma mekanizması olarak  
        öfke kontrolü gelişmesine sebep olur.
-   Narsisizm, kişinin kendini özel görmesinin kişiye zarar 
   verecek boyuta gelmesiyle karakterize bir kişilik bozukluğudur.
     Doyumsuz yapıda olan bu kişiler için para, güç, başarı, güzellik 
     en baştadır. 
     Kişi istediklerini elde edemezse depresyona girerek 
    kendini değersiz hisseder. 
   Pek çok davranış bozukluğu olan kişiler aşırı öfke kontrollerini 
   bir savunma biçimi olarak geliştirebilirler.  


      Bir önce ki paylaşımda öfkenizi test edebilirsiniz
       http://pozitifid.blogspot.com.tr/2016/10/ofke-kontrol-testi.html
      
     Bir sonra ki makalemde ÖFKEYİ ÇÖZÜMLÜYORUZ!...

    Siz çıldırtanlara değil "Çözümlere Odaklanın"!

                 İletişim@Randevu 
          
http://www.perihanyilli.com/
           pozitifid@gmail.com 
           gsm 0553 866 86 30
           http://pozitifid.wix.com/pozitifid 
           https://www.instagram.com/perihanyilli/
           
          Access Conciousness Bars Uygulamacısı Nefes Terapisti, Holoterapi, Reiki Nlp Uzm, Çocuk Ergen ve Yetişkin Danışman ve terapisti

Popüler Yayınlar