Koçluk ve Danışmanlık Arasındaki Farklar


Koçluk nedir?

Danışmanlık nedir?

Danışmanlık özellikle de koçluk son günlerde oldukça sık kullanılan iki terim. Bu iki terim içeriğinin birbiriyle örtüşen kuralları olmasına rağmen, farklı olduğu yönleri de vardır.  

Dünya üzerinde her iki alanda da çok hızlı işleyen iki süreçtir "koçluk ve danışmanlık".

 Kimilerinde kavram karmaşası da oluşturan bu iki terime kısaca değinmeye çalışırsak; 

 Fransızca kökenli bir sözcük olan koç (coach), bireyleri bir yerden bir yere taşıyan araç anlamına gelmektedir. Günümüzde ki anlamında ,ilk kez Oxford Üniversitesi’nde öğrencileri sınava hazırlayan öğretmenleri tanımlamak için kullanılmıştır (1840).
Daha sonra sporcuları çalıştıran kişiler için kullanılmaya başlanmıştır(1880).  
Dr. Dick Borough’ liderlik tarzını ifade etmek için kullanması (1985) ve sonrasında ise Forbes dergisinde “Sigmund Freud, Henry Ford’a Karşı” başlıklı makale ile bu alanda yapılan çalışmalar için bir dönüm noktası olmuştur. 
   
Danışan- danışman: Kişinin danışmanlık yapabilmesi için  o konudan daha fazla bilgi sahibi olması gerekmektedir, uzmanlık gerektirir. Sonuca ulaşmak için çözüm üretilmesi gerekir. Her zaman bir çözüm bulmak zorunluluktur. Şayet, danışmansanız; mutlaka danışana bir yol çizmek o yolda izleyeceği stratejiyi belirleme prensibine dayanan bir alan olduğunun bilincinde olmalısınız. Örnekleyecek olursak, eğitimci misyonu olmayan herhangi meslekten birine sahip olan bireyin öğrenci danışmanlığı yapması pek önerilemez. Danışman çözüm üretir, danışan ise uygulayıcıdır ve danışmandan danışana bir bilgi akışı vardır.

Koçluk- danışan ilişkisi;  koçun her hangi bir konuda uzman olma gibi bir gerekliliği yoktur, danışanın sorunu ile ilgili çözüm adına daha fazla bilgi sahibi olması kuralı da yoktur. Koçun sorduğu sorularla çözümü danışan bulur. 
Danışan neyi daha kolay uygular?...
Koçlukta değişim söz konusudur.
Kişi kendi fikirlerini kararlarını daha kolay uygular, değişim her insanın karakterinde vardır fakat bir başkasının kendisini değiştirmesine direnç gösterebilir.

Doğru ve "nasıl" kökenli akılcıl soruları ile çözümü danışanın bulmasına yardımcı  olur. Başka pencereleri alternatifleri görmesini sağlayacaktır.

Koçluk bir "terapi seansı" değildir. 
Terapilerde başvuran daha edilgendir, sağaltımcı daha etkendir aktiftir, işleyiş terapistin bilgi akışına dayalı bir iyileşme sürecidir.

Terapide “neden” soru kökeni hakimdir.
Örneklenecek olursa; depresyonda olan kişilerin başları aşağıya doğrudur ve yere bakar, bir duygu varsa kişide olumlu ya da olumsuz bunu beden diliyle karşı tarafa yansıtacaktır. Ya da mutlu olan kişinin beden dili gibi; duygular bedeni, beden de duyguları yansıtacaktır.

Koçluk danışmanlığı için gelen kişiye, sorulacak "nasıl" soru kökenli sorularla içsel ve bedensel durumunu değiştirmesine başka pencerelerinde varlığını gösterebilirseniz yardımcı olabilirsiniz. 

"Neden", sorusu sorun odaklı; “nasıl” sorusu ise çözüm odaklıdır. 

Terapilerde sorunlar üzerinde yoğunlaşılır, problem dinlenir, problem üzerinden çözüm üretilmeye çalışılır.

Koçluk seansında ise soru üzerinde durulmaz, söz gelimi, bir öğrenciyle ilgileniyorsunuz;
“Neden ders çalışmıyorsun?” suçlama vardır, sorunun üzerinden gidilme davranışıdır.
“Ders çalışmanı istiyorum.” cümlesi ile açık ve net olarak istediğimizi ifade ediyoruz ve yönlendiriyoruz.


.
Danışman
Koç
Ana konu iletişim olsa da birden fazla kişi ile birlikte grup çalışması yapabilir
Bire-bir çalışma esasına dayanır. Ancak bir organizasyon içinde ise birden fazla kişi ile de çalışabilir.
Danışman,  sonuca varılacak projeleri hazırlamalıdır.
Sonuca ulaşmada danışanın desteği ön plandadır
Genellikle problem odaklıdır, sorunlar belirlenir ve zayıflıkları gidermek için çalışılır.
Güçlü yönler üzerinde çalışılır
Uzman, sorunları çözen sihirli formülleri olan kişi olarak kabul edilir. 
Sorunları çözmek, değiştirmek danışan tarafından sağlanır
Danışmanlık çözümleri konusunda teknikuzmanlık gerekir
İlişkiler boyutunda uzmanlık gerekir, mesleki teknik uzman olmak gerekli değildir.
Davranış değişikliği konusunda danışman yer almaz.
Birey ya da kişiler arası dinamiklerde ki odaklanma davranış gelişimini desteklemektedir. 
Yapılması gerekenler hakkında mevcut ve ihtiyaçlar hakkında raporlara ihtiyaç vardır.
Bireyin bulunduğu noktadan ilerlemesi desteklenerek büyümesi kolaylaşır.
Zaman sınırlıdır, genellikle kısa süreli ve proje odaklı sonuçlar üzerine yoğunlaşılır.
Uzun vadeli sonuçlara odaklaşılır. Sözleşme durumlara göre yenilenebilmektedir.
Bilgiler sağlanmalıdır. Donanım önemlidir.  
Kendini keşfe teşvik vardır.
Programlar genellikle finansman hedeflidir.
Değerler, temelli hedefler belirlenir
Uygulamada bağlılıkta sınırlılıklar vardır
Çözümleri uygulamada kişinin bağlılığı en üst düzeye çıkarılır

Danışmanlık ya da koçluk için genel anlamda bir değerlendirme yapılacak olursa; 

21. yy iletişim yıllarıdır ve enteresandır ki en büyük sorun da iletişim eksikliğidir!
Özellikle, kitle iletişim araçlarının sınır kavramını hiçe sayarak geniş ağa yayılması birebir, samimi ilişkileri oldukça etkilemiştir. 
Birebir dostluk ve arkadaşlık ruhunun yarattığı eksiklik neticesinde ise çağımızın en önemli sorunlarından birisi olan“yalnızlaşma” bireylerde travma yaratabilecek duruma gelebilmektedir.
Bu ve benzer konularda kişinin içinden çıkmakta zorlandığı anlarında profesyonel yardım süreci işlemeye başlamaktadır. 

Pozitif Bilimin katkıları elbette tartışılmayacak boyutlardadır. Ancak, psişik konularda hemen ilaca başvurmak ise tartışma götürür bir konudur.

Bu gün yalnızca ülkemizde her yıl 21 milyon kutu civarında antidepresan tüketildiği de günümüzün endişe veren bir gerçeğidir. .
Psikolog, psikiyatrist sayısının yetemeyeceği ise bir matematiksel hesaptır. Çağımız sebebiyle insanlar kendileriyle fazla barışık olamıyor ve genellikle de yardım arayışındalar, psikiyatrik çözüm genellikle ilaç odaklıdır ve ilaç tedavisinde ilaç içildiği süre içinde kişi kendini daha iyi hissedecektir ki durum ya da durumları kontrol altına alma sürecidir, durumu stabil etmeye çalışmadır...

Perihan Yıllı 2016 Temmuz


                 İletişim@Randevu 
          http://www.perihanyilli.com/
           pozitifid@gmail.com 
           gsm 0553 866 86 30
           http://pozitifid.wix.com/pozitifid 
           https://www.instagram.com/perihanyilli/
https://twitter.com/pozitifid/ 
           
          Access Conciousness Bars Uygulamacısı Nefes Terapisti, Holoterapi, Reiki Nlp Uzmanı, Çocuk Ergen ve Yetişkin Danışman ve terapisti, Objektif Testler (zeka,kişilik,gelişim,beceri) Uygulama ve Raporlama 


Popüler Yayınlar