Kendine Güvenen İnsanların 20 Temel Özellliği
                                                   Klinik Psik. Doktora Öğrn. Perihan Yıllı,


Kendine Güvenen İnsanlarda dikkat çeken 20 Temel Özellik
·         Kendilerine saygı duyarlar
·         Kim olduklarını, ne istediklerini ve nasıl biri olmak istediklerini bilirler.
·         Güçlü yanlarıyla olduğu gibi güçsüz yanlarıyla da yüzleşebilirler.
·         Yeteneklerinin farkındadırlar ve gelişimi için emek harcarlar.
·         Esnektirler, eleştirilere açıktırlar.
·         İhtiyaç halinde sosyal çevrelerinden destek almakta zorlanmazlar ve gerektiğinde benzer yardımlaşmada bulunurlar.
·         Gerçekçidirler, kendilerini objektif izleyebilirler.
·         Genel anlamda pozitif düşünce odaklıdırlar.
·         Çevreleriyle dostturlar fakat sınırları da bilinir ve sınırlarını bilirler.
·         Karmaşık durumlardan kaçınmazlar deneyimlere açıktırlar.
·         Genel anlamda girişken yapıdadırlar.
·         Ekip çalışmalarına yatkındırlar.
·         Hata yaptıklarında gülümserler ve bu anlarında da kendilerini değerli hissederler.
·         Her şeyi yapabileceğini düşünen ve mükemmel özellikleri olan biri olduğunu düşünen biri hiç değildir. 
      Kendiyle ilgili ve yaşamla ilgili beklentileri gerçektir.
·         Yeni bir işe motivasyon ve umutla başlar. Bu esnada kendini geliştirmek için çıkan fırsatları görür ve değerlendirir.
·         Detay ve eleştirilerde tıkanmaz, onlardan beslenerek yoluna devam eder.
·         Yorumlara, eleştirilere açıktır fakat onları yanıtsız bırakmaz, korunmasız değildir.
·         Yaptığı işten keyif almayı bilir.
·         Kendisine uygun olmayan bir işin farkına vardığı zaman diğer yeniliklere açık davranır ve gelişimine katkı sağlayacak bir durumsa mevcut işinden ayrılır.
not:okunması önerisiyle; 
http://pozitifid.blogspot.com.tr/2015/03/kendine-guven-nasl-gelisir.html  

http://pozitifid.blogspot.com.tr/2015/03/kendine-guvende-alt-temel-ozellik.html

http://pozitifid.blogspot.com.tr/2014/07/cocuk-egitiminde-ufak-dokunuslar.html


http://pozitifid.com/

http://pozitifid.wix.com/pozitifid#!about/cipy

https://pozitifid.wordpress.com/
Yararlanılan Kaynaklar: Ayten Zara, Yaşadıkça, İmge Yayınevi, (2011)
American Psychiatric Association  Diagnostic and statistical manuel and mental disorders   (2001)

Popüler Yayınlar