pozitivizm ve eğitim alanıPozitif, sözcüğünü terminolojik olarak ilk kullanan  Saint Simon' dur.(1830) 
Felsefe ve bilim dallarına kazandıran ise A.Comte'dir. 
Ona göre pozitivizm; pozitif bilimler, pozitif felsefenin genel adıdır.

Pozitivizim' e göre, « Otantik bilgiler dışındaki hiçbir veri  bilgi değildir; gerçek olan, gerçeğe veya aslına dayanan, orijinal bilgileri savunur» 

19. yüzyılın ortasında Auguste Comte tarafından geliştirilen 3. Yüzyıl Latin düşünürü 
Sextus Empiricus'a değin uzanan bir felsefe, bir bilgi yöntemidir.

Son yüzyılda özellikle pozitivist ve metafizik (doğa ötesi) kuramlar arası çatışmalar hız kazanmıştır..
Pozitivizm; araştırmaları olgulara dayandıran, metafiziği reddeden, en güvenilir bilginin deneyler yoluyla elde edinilebileceğini savunan bir felsefe öğretisi bir akımıdır.

Türk milli eğitim sistemi'nde
Pozitivizmin doğuşu 2. Meşrutiyet Dönemi
Servet-i Fünun hareketi ile başlar. 
Cumhuriyet dönemimizdeki fikir hayatını etkileyen en önemli felsefî akım pozitivizmdir. 

Not- Araştırma spesifik bir çalışmadır;, pozitivizm akımının, eğitim sistemimizi etkileme alanına kısmen değinilmiş yüksek lisans " eğitim yönetimi denetimi alanı" proje çalışması notlarındandır..
Perihan Yıllı, 16.mart,2012


Perihan Yıllı ile                                                                                                                 
  Pozitif ID       

 Kişisel Gelişimin Profesyonel Tasarımı  &
                içindeki sen ile keyif dolu yolculuğun sınırsız keşfi
                                                                           
fatih - fevzipaşa cd 27/3
http://pozitifid.blogspot.com
http:pozitifid.wordpress.com
http://pozitifid.wix.com/pozitifid/
pozitifid.kisiselgeişim@facebook.com
pozitifid@gmail.com

Popüler Yayınlar