ŞİMDİ DE KALMAK ! Peki ama nasıl?

                                            her şey sende ve doğada gizli,
             


Bir  nefes seansı,  bir yıllık psikoterapiye eşdeğerdir.
Psik.Dr.Henry Rohberg (ABD)       
                                                                               
                                                                
 http://pozitifid.wix.com/pozitifid/                                                                                          

Perihan Yıllı,2013
Burada, Şimdi de, An'da olma ...                                              

İçinden geçtiğimiz yüzyılımızın en sık kullanılan kavramlarındandır; “anı yaşa”, “kendine iyi bak”, kendine iyi davran”, “kendini sev”,ya da bir filme ismini verdiği şekliyle "kendime iyi bak"

Aslında tüm bu kavramları içeriğinde barındıran, şimdinin anında kalabilmekten geçiyor.
Tüm mistik öğretilerin içinde geçen ve hedeflenen sürece varma yolunda ki  mertebelrden alınmış  bir kavramdır "burada, şimdi de, an'da olma"..
Temelde bizler, olmuş olayları değiştirebilme yetisine sahip değiliz;
Genel olarak insanların yaptıkları, geçmişte her ne yaşanmışsa yerine “pişmanlık”duygusunu koymak veya gelecekte yaşanacakları tahmin edebilme ve olasılıklar yerine ise; “endişe” duygusunu koymak.
Tüm bunları yaparken aslında şimdiye olumlu  odaklanmak.

Peki bu, bu kadar kolay mı?
Yapılan deneyler gösteriyor ki!
Negatif bir düşünceyi dönüştürebilmek beynin sadece 3 saniyesini almaktadır.
Kişi farkına vardığı an, bilinçli olarak bunu dönüştürebiliyor.

Bizler ikilik düzen içinde yaşıyoruz, her alanımızda bu böyle işlemektedir.
İyiye karşı kötü- yanlışa karşı iyi- güzele karşı çirkin bir görüş hakimdir.
Aslında organizmamız öyle bir yaratılmış ki!
Sürekli iyiye yol almak üzere, hasta değil sağlıklı olmaya. Kötüye değil, daima iyiye, güzele varmaya. Varlık bilincinin ana kaidesidir.

Bizler ikili düşüncelerdeyken,  genelde farkında olmayabiliyoruz.

İkili kutuplar arasında ki şeylerde bir düşüş ve yükseliş hakimdir ve olumsuz duygu ve düşüncelerin enerji gücü düşükken, olumlu pozitif duyguların ise enerji gücü olağanüstü yüksektir
Yaratımın, enerji gücü ise olağanüstü ve muhteşem denilebilecek biçimde yüksektir ve tüm mesele evrenin enerjisine paralelliği yakalayabilmektir.

Bir ritüele göre;
Zaman kavramının olmadığı dönemler, insanlar hayatı güneşin doğumuyla başlatıp batmasına kadar yaşıyorlardı ve bir daha hiç olmayacakmış gibi dolu ve bir o kadar da manalı ve gün gelip de insanlar zaman diye üç parçadan oluşmuş bir kavramı buldular.

1. parçaya dün
2. parçaya bu gün
3. parçaya da yarın, adını verdiler

Zamanın içine fesat karışır ve bu günü unutturur....
Dünü düşünüp pişmanlık,
Yarını düşünüp telaş içine girerler..

Enteresandır, dünü düşünüp pişman olarak yarını düşünüp telaşa girerek günün doğuşundan bitişine kadar dolu dolu yaşarlar  ve farkına dahi varmadan bu günü rezil ederler,

Bilselerdi ki; yarın bu güne dün diyor, bu gün için yarın diyordu. Ve ne yazıktır bir türlü becerememişler içinde bulundukları canlı yaşadıkları anlarını ellerine yüzlerine bulaştırmışlardır. Ve yine enteresandır, yarının telaşını da dünün pişmanlığını da hep bu gün yaşadı ve na kadar acıdır, bu gününü hiç yaşamadı
......

Bizler ikisel canlılar olarak, zihnin sürekli sohbetinin farkındayız. Adeta etiketlenmiş bir zihin “ bu iyi- bu kötü” şekliyle yapılmış programlar ve çatışan kendi içinde zaman zaman kavga eden bir zihin.
Zihnin sohbeti, geçmişte yaşadıkları gelecekte oluşabilecek şeylerin tartışmasını akıl sürekli yapar, akıl o esnada kendi için en rahatı en kolayı en konforluyu yaratması için sürekli düzeltmeler yapar ve orada kalmak ister. 
Aklın sohbeti, kendi için en muhteşemini yaratma çabasındadır ve o anda kalabilme çabasındadır,

Şimdinin içinde yaşamak niçin bu denli önemlidir?

Hayatta kalabilmek için iç barışımız son derece önemlidir, kişi için önemli bir kazançtır. Hani o çok zevk alarak yaptığınız bir hoby ile uğraşırken, zamanın nasıl geçtiğini anlamadığınız gibi, içinizin  inanılmaz biçimde rahatladığı anlar. Çünkü burada ulaşmak istediğiniz içsel barışınızdır.

Huzur içinde bir zihin, aklınız o esnada sohbete devam edebilir ancak huzurlu bir sohbet olacaktır.
Bunun için etkili bir nefes çalışması, kendinizi gözleme izleme başarısıyla  kontrollerden kurtularak çünkü kontroller biyolojik ve psişik olarak bası yaratacaktır.

Bu anda geçmişin gitmesine izin verme, gelecek planlarınız için ise akışa izin verme. Bu da günümüzde sık sık kullanılan bir terim olmuştur, sosyal medyada bunun üzerine yüzlerce söz, video vb. teşvik edici uyarılar. Kendiliğinden olmayacak şeylerden söz edilmektedir.
Bunu başarabilmek için de çaba gereklidir. 

Şimdiki anda kalmak anda yaşamak için, kişisel ve ruhsal dönüşüm.

Duygular ve zihinle çalışırken güçlü kalıcı bağlantıların kurulabilmesi.

Pozitif  enerjiler bizler için her zaman vardır bu enerjiyi nefes içinde hissetmek tüm hücrelere servis etmek,
Odaklanmış bir dikkat ile  çalışmak ve sonrasında
Duru net bir zihin ile kendinizi çok daha iyi anladığınızı farkedeceksiniz,
 Farkındalığınzın  artması ile yaşamı da anlayacak,
Denge ve uyum içinde bir hayatla yaşayarak şimdiyi yaşayarak gücününüzü keşfedeceksiniz..

Perihan Yıllı ile Pozitif ID        

 Kişisel Gelişimin Profesyonel Tasarımı  & 
                içindeki sen ile keyif dolu yolculuğun sınırsız keşfi 
                                                                            

fatih - fevzipaşa cd 27/3Popüler Yayınlar