deterjan deyip geçmeyin! erkeklerde " östrojen etkisi "                        Pozitif ID                                     her şey sende ve doğada gizli, Pozitif ID
Yayınlamdığı Dergi: The Indian Veterinary Journal March 2009   • Nonilfenoller, östrojen taklitçisi ...

  İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Öğretim Prof.Dr Ayhan Bilir ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Laboratuvar Hayvan Deneyleri ve Araştırma ve Geliştirme bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr.Tuncay Altuğ ve İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim üyelerinden Elif Taşkın ile Adnan Menderes Anadolu lisesi Biyoloji öğretmenlerinden Nilüfer İleri 'nin  birlikte gerçekleştirdikleri çalışma oldukça ses getirir özellik taşıyor .
  Özellikle  günümüzün vazgeçilmezi kabul edilen , ekmek su hava gibi elzem tüketim materyalleri arasında rafların en üstünde yer alan deterjanların suya karıştıklarında biyolojik ayrıma uğrayarak nonilfenollere dönüştüğü ve sonucunda erkeklerde sperm kalitesini düşüren çok önemli bir sorun olduğu ortaya çıktı
  Akademik kariyerini Orta Doğu Teknik Üniversite’ sinde tamamlayan mezun olduktan sonra Biyoloji Öğretmeni olarak mesleğini sürdüren , Nilüfer İleri profesyonel olarak da beslenme hijyen temizlik ve güzellik  ürünlerini  ilgi ve yaşamına almıştır.
  Nilüfer İleri  , kimyasalların hayatı kolaylaştırmanın yanında sağlığı tehlikeye soktuğunu ifade ederek “ deterjanların ana maddesi " Alkilfenoller " dir sulardaki doğal mikroorganizmalar ile  bileşiminde biyolojik olarak ayrışıma uğramakta ve nonilfenolllere dönüşmektedir”  diyerek ;
  “Nonilfenol bir östrojen taklitçisidir erkek üretkenliğini olumsuz yönde etkilemekte ve yiyeceklerle su ile ya da deterjana temas yolu ile girerek deterjan olarak kullanımında sperm oluşturma süreci olan spermatogenez olayında mitokondrilerin dristasını bozmakta ve koful artışına neden olmaktadır.
  Nonilfenollerin östrojen taklitçisi olduğu ilk olarak İngiltere’de balık populasyonunun azalması ile de anlaşılmıştır. Bu çalışma balıkları kısırlaştıran nonilfenolün denek sıçanlardaki durumdan yola çıkarak memelilerde de kısırlıkla ilişkisini ortaya koymakta olduğunu, yapılan bilimsel açıklamalarla ispatlandığını "  paylaşmayı bir görev  olarak görüyorum.
  çözüm önerilerim  …
 • Deterjanların içeriği üzerinde devletin yasal düzenlemeler yaparak tüketime sunması, bireylerin deterjan tüketiminde de bilinçli olarak  bioquest  formülüne sahip olanları tercih etmenin sorumluluğunu alunmalıdır .  Bioquest formüllü ürünlerinin temel özelliği doğada hızla çözünen ve çevreye zarar vermeyen ürünler olması ve temizliği içerdiği enzimler ile yapmasıdır..Bu ürünler aynı zamanda fosfat ve klor içermedikleri için göl ve denizlerde ötrifikasyona neden olmamaktadır.

  Yayınlandığı Dergi:The Indian Veterinary Journal March 2009

  EFFECTS OF NONYLPHENOL ON TESTİCULAR TISSUS AND SPERMATOGENESİS IN RATS 


   (Nonilfenolün Sıçanlarda Testise ait Dokularda ve Spermatogenezde Etkileri )

  E.Taskın1,T.Altuğ,N.Korkmaz2,A.Bilir3 ve I.Bayrak4
  Istanbul Üniversitesi veterinerlik fakültesi Avcılar Türkiye

   Alkilfenoletoksilatların byiolojik ayrımı sonucu bir türev olarak açığa çıkan alkilfenollerin en başta geleni p-nonilfenol(NP) dir.Doğada NP akümülasyonu ticari ve evsel kullanımla suyun ve yiyeceklerin kontaminasyonu ve deri ile direk temastan kaynaklanmaktadır.Soto ve arkadaşları (1955 ) NP’nin östrojen taklitçisi  aktivitesini rapor etmiştir.Östrojen taklitçisi olması nedeniyle NP hem testislerde hem de epididimizde zehirli (toksik ) etkiye neden olmaktadır.Sonuç olarak erkek fertiletisi(üretkenliği ) üzerinde önemli bir rol oynayabilir.Bu çalışmada nonilfenolün etkisi Wistar albino sıçanlarda  testis dokusunda ve spermatogenezde  elektron mikroskopu ile ultrastriktürel olarak değerlendirilmiştir.

  Materyal ve Metod :
  Çalışmamızda 135-150 gram ağırlığında  20  erişkin erkek Wistar albino sıçan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deney Hayvanları yetiştirme ve Araştırma Laboratuarından temin edildi.Sıçanlar 10 ar hayvan içeren iki gruba (kontrol ve deney grubu )ayrıldı.Her iki grup için içme suyu günlük olarak değiştirildi ve hayvanlar %2 lik protein içeren libitım pellet ile beslendi.Deney grubu 1 ml içme suyu içinde 50 mg/kg /gün nonilfenol (NP) ile 50 gün boyunca gavaj yöntemi ile (spatula yardımı ile nonilfenol direk mideye enjekte edildi ) muamele  edildi.Kontrol grubuna ise aynı miktardaki içme suyu nonilfenolsüz olarak gauge route ile verildi.%0. Günün sonunta NP verimi durduruldu ve eter anestesizi altında kesildi.Elektron mikroskopu altında testis dokusuna NP nin etkisini incelemek için 1 mm3  llük örnekler alındı fosfat tamponu ile seyreltilmiş %2.5 lik glutaraldehit içine alındı.İkinci fiksasyon osmoitik asit içinde yapıldı..Dokular daha sonra epon içine gömülerek bu örneklerden alınan kesitler JM-100 c elekron mikroskopu altında fotoğrafı çekildi.diğer hayvanlarda anestesi altında testisleri alınarak ağırlık oranları kaydedildi.

  Sonuçlar ve tartışma

  -------


  Özet:

  NP nin testis dokusunda ve spermatogenezde etkisi sıçanlar üzerinde çalışıldı.Deney grubuna (n=10 ) 50 mg/kg/gün NP  (günlük olarak hayvanın kg ı başına 50 mg olarak ) 50 gün boyunca kontrol grubuna ise içme suyu 50 gün boyunca gavage yöntemi ile verildi.Testis dokusu elektron mikroskopu altında ultrsstrüktürel olarak incelendi.Spermatozoidlerin düzensiz şekillere sahip olması ve spermatozoidlerin boyun bölgesinde mitokondrilerde krista kaybı ve vakuolizasyonun(kofullarda artışın ) görülmesi NP nin spermatogenez üzerinde toksik etkisi olduğunu doğrulamıştır.
  21Adnan Menderes Anadolu Lisesi
  3İstanbul Üniversitesi Tıp fakültesiHistoloji ve Embriyoloji Bölümü
  4İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deney hayvanları Üretme ve Araştırma Merkezi                       
  Bu güzel çalışmada Merve Apaydın ve Zuhal Karakoç iki ay boyunca disiplinli ,titiz ve yoğun çalışmalarıyla liseli gençlerin neler yapabileceğini kanıtladılar.
  Rahmetli çok değerli hocamız Prof.Dr Tuncay Altuğ tıp ya da biyoloji lisans eğitimi yapmadıkları için yayında öğrencilerimizin isimlerinin geçmesini uygun bulmadığı ayrıca belirtmek istiyorum.

  Sevgili Radiye Asmaz,Serpil Çelik ve Veysel Küçükkarasu nun verdiği destekle güzel projeler atacağımıza inanıyorum,

  Nilüfer İleri
  Adnan Menderes Biyoloji Öğretmeni
  nilufer.ileri.3@facebook.com

  Kişisel Gelişimin Profesyonel Tasarımı 

  fatih - fevzipaşa cd 27/3

  not :  sitedeki  yayınlar haber içerikli olarak izinsiz  yayınlanmaması,teşekkürlerimizle  
     

Popüler Yayınlar