yaşasınnn çocuğum okula başlıyor                                                     her şey sende ve doğada gizli   yaşasın  çocuğum okula başlıyor

diyebilen abeveynlerden oluşan bir ülkenin hayaliyle...1983-1985 yıllarında ise , 05 yaş uygulaması ülkemizde denenmiş ve olumsuz 

sonuçlarından dolayı vazgeçilmiştir,


Çocuğun öğrenme amacıyla mantıklı düşünme, olaylar arası bağlantı kurması 


yorum yapabilmesi ,analiz ve sentez yapabilmesi , bir işi başından sonuna 

kadar bitirebilmesi yaşı 06 yaştır,

kısacası  "bilişsel süreç 6 yaştan sonra başlar" ,


Bir diğer göz ardı edilen konu , kurumların  fiziki koşulları; 

Büyük kentlerde ki okul binaları 3-4 katlı dağılmış bir fiziki konumdadır , çocuk  oyun amaçlı her katı tanımaya keşfetmeye çalışacak ve oyununa hizmet amaçlı kullanmayı seçecektir  , bu yaş çocuğu fizyolojisi gereği oyun odaklı , atlama zıplama koşma eğilimlidir, 
mevcutlarda ki kalabalıklık oranı
sınıf mevcutları , sıralar ortam başına çocuk oranı süregelen yıllık orana göre ,07 yaşa göre planlanmıştır, bu yıl 05-06-07 yaş bir araya getirildi , 

Ortak kullanım alanları 07-14 yaş  çocuklara göre planlanmıştır, 05 yaş WC de lavabo kullanımında güçlükler yaşanacaktır ve patolojik sağlık sorunlarına sebep olacaktır

servisler,

05- 10 -14 yaş aynı tek tip donanıma sahip  araçla okula gidecek , bir saatlik zaman dilimi içinde farklı yaşlardan çocukların davranış konuşma ilgi alanları , tek ortamda yaşanacak olması,servis şöförünün dinlediği müziğe kadar geniş derin yelpazesi olan konu...
Edindiğim   mesleki deneyimlere göre ;


küçük yaşta  okula başlayan çocuklarda , ileri  dönemlerde 

" dikkat eksikliği  hiperaktivite bozukluğu / DEHB çocuk -ergen "  teşhisleri tanıları konulmuş ve ileri ki dönemlerde madde bağımlılığı yaratacak ilaçlara (...)  başvurularak , çökmüş gençlik 

yaratılmıştır ve genç geçmiş dönemlerini sorgulayarak suçluluk duygusu ve akranları

çalışma hayatına atılmış iken o hala ne yapacağını bilememenin yarattığı içsel yalnızlık

sürecine hapsolmuşluklarını yaşar duruma getirilmiş sayısız ergen ve gence tanık oldum


geçmiş dönemlerde erken okula vermek isteyen aileler de ortak bir düşünce hakimdi ...

ve bir çok ebeveyn çocuğunu diğerleri ile mukayese ederek üstün olduğu iddiasını

savunurdu,

şüphesiz çocuk ailenin merkezidir , her davranışı karşısında mutluluğu yaşamamalarının 

önemli bir nedeni övünç kaynağıdır 

" her çocuk ailesi için, olağanüstü zekidir" zeki oluşunun sürekliliği ,


 karmaşık bir zihin gelişimin önlenmesi amacıyla ; 

biyolojik ve zihinsel sürecin doğru işlemesine izin vermek , 

   
   yalnızca   "İZİN VERMEK " akıllcıl doğru ve gelecekte çocuğun ,gencin 

zorlanmaması başarmasının mutluluğuna  zemin hazırlanması adına 

 yerinde bir karar olacaktır ..


BİR YIL gelecek açısından önemli bir kazanç olmalıdır, kayıp değil..

"bizler yarının yetişkinleri adına diğerleri  yarınımız adına KARAR VERİYORUZ 


ilk öğretime başlama yaşı 06 yaştır..


dip not : içi boşaltılmış , oyunlarla geçirilecek bir eğitim öğretim planlarının 

hazırlanması ise olayın diğer çarpıcı boyutu...


Pozitif ID

    

Kişisel Gelişimin Profesyonel Tasarımı 

    Popüler Yayınlar