Neden Pozitif ID ? Neden  Pozitif ID ?

ID “  psişik enerjinin kaynağıdır..  Kişilik yapısının en alt  fakat en baskın basamağıdır ve hiçbir sosyal normu önemsemez, tek isteği anında tüm isteklerinin yerine getirilmesidir…

Karnı acıkan , altını pisleten bebeğin ihtiyaçları giderilmediği zaman o’nu engellemek çok güçtür…Tıpkı ID örneğindeki gibi

Bu duygular giderilemediği zaman bebek çocuk veya   kişilerde ID önlenemez bir çıkış gösterir..


Süperego ; ego ve id'i kontrol eden karakter bölümüdür.

ID isteğin hemen olmasını ister,

Ego , optimum koşulların sağlandığı zaman arzu edilen isteklerin yerine getirileceğini ,

Ego günlük dilde sıklıkla karıştırılan bir kavram. Her insanın egosu vardır. Ego bilinç kavramlarından biridir. Ego id ve süperego dualitesinde dengeleyici bir özelliktir. İnsanın davranış karakterini belirleyen zihin işleyişinden bir tanesidir. Bu sebepleriyle ego bireyi doğaya yabancılaştırabiliyor. . öyle ki "ben" diyebilmek bile yabancılaşmıştır

Süperego ise tüm şartlar yerine getirilse de arzu edilen ulaşılmak istenen hedefin ahlaki normlara, toplumsal koşullara uygunluğunu belirler ve davranışlara geçit verir ya da vermez....

PozitifID  “ İd “”bilinçaltı” “ içimiz”

 En basit örneğiyle tanımlarsak ; içimiz diyerek öznelleştirdiğimiz

”içimden geldi” ,

” canım öyle istedi”

“içimden bir ses diyor ki !  “

Bilinç altı “yönetilmeyi bekleyen bir çocuk gibidir ne söylerseniz inanır ama kontrol altında tutulmaz ise de sizi yönetimi altına alacak kadar tüm kontrollerinize sahip olacak kadar da güçlüdür..


Beynimizin üçlü yapısı  ( üç beyin teorisi )  da benzer prensiple çalışır;

Beyin Sapı ( sürüngen beyin) : En büyük kardeş ,yaşamın sürdürülmesiyle görevlidir. Bu görevler, yiyecek sağlama, atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılması ve genel güvenlik ilkesiyle çalışır

Limbik Sistem (orta beyin) ;Duyguları denetlemesi yanısıra yeni bilgilerin hatırlanması ve olayların organizasyonunda önemli bir rol oynar , en büyük ve en küçük kardeş arasındaki dengeyi korumaya çalışır

Neokorteks  ; Kardeşlerin en küçüğüdür, soyut düşünebilme yeteneğine sahiptir ve  çok zekidir.


Pozitif ID 
Kişinin Farkındalığını üstün bir varlık olduğunu gene kendisinin gayretiyle fark edebileceği kaliteli hayat yaşayabileceği teknikler sunarak, üretebilen ataletini üzerinden atmış  sağlıklı düşünen kendini kontrol eden birey yerine kendini izlemeyi başarmış” mutlu birey olmanın yolculuğunda kişiye özel fırsatlar bütününü sunuyor.

Perihan Yıllı ile,

Pozitif ID         Kişisel Gelişimin Profesyonel Tasarımı  & 
                içindeki sen ile keyif dolu yolculuğun sınırsız keşfi
                                                   
                                                    " her şey sende ve doğada  gizli..

Popüler Yayınlar